Denna sida uppdaterades Mar 21, 2013

Auktionsvillkor

Alla varor säljes i befintligt skick mot kontant betalning, godkända köpare erhåller ett kundnummer och de kan då betala vid auktionens slut. Vi tar tyvärr inte betalkort.

Det åligger köparen genom sin undersökningsplikt att kontrollera att varans skick och kvalité motsvarar det pris han/hon är beredd att betala. Vi talar om de skador och defekter vi ser, men vi är inte felfria och ser allt. Skador kan ju dessutom uppkomma genom ovarsam hantering under visningen.

En köparprovision om 10 kronor utgår för varje inropat objekt. Föremål avsedda att användas i lantbruk och annan näringsverksamhet beläggs med moms, fn 25 %.

Var och en ansvarar för sina varor sen klubban har fallit, vi kan inte hålla uppsikt över sålda objekt. Kvitto kan inte skrivas ut under pågående auktion. Vi skickar dem med posten om så önskas.

De som av någon anledning inte kan övervara auktionen kan lämna anbud. Vi bjuder då så förmånligt det går upptill anbudets övre gräns. Vid lika bud äger ”live-besökaren” företräde till köp. Om anbudsgivaren vinner så tar vi ansvar för föremålet till dess att köparen hämtar ut det, vilket torde ske de närmaste dagarna efter auktion såvida ingen annan överenskommelse träffats.

Alla elektroniska apparater, såsom mikrougnar, TV-apparater, men också gräsklippare och dylikt, säljes med funktionsgaranti. Det betyder att köparen har en vecka på sig att prova dem hemma. Skulle det inte fungera tar vi åter varan och kunden får pengarna tillbaka. Klockor omfattas inte av denna garanti.

Den röda pricken i vänster bildkant visar var vår lagerlokal på Modellgatan är belägen.

Infart från Osby norra: Följ vägen rakt fram, förbi Nettobutiken, under järnvägsbron, i genom rondellen. Sväng vänster vid skylt Industriområde Nordväst. Tag sedan andra gatan vänster och sedan andra gatan höger. Nu är Du på Modellgatan.

Infart från Osby södra: Följ Kristianstadsgatan rakt fram cirka 2 km tills den slutar i en trevägs-korsning. Sväng vänster och sedan andra vägen höger i rondellen. Kör under järnvägen och följ Södra Portgatan rakt fram, tag femte gatan vänster, från rondellen räknat. Nu är Du på Modellgatan.

Infart från Hallaryd: Höger vid stopp efter Lekolars fabrik. Sväng vänster vid skylt Industriområde Nordväst. Tag sedan andra gatan vänster och sedan andra gatan höger. Nu är Du på Modellgatan.

Infart från Markaryd-Vittsjö: Höger vid vid skylt Industriområde Nordväst. Tag sedan andra gatan vänster och sedan andra gatan höger. Nu är Du på Modellgatan.

Hjärtligt välkommen och tveka inte att ringa om Ni undrar över något.

Samlaren Gott & Blandat • Leif Adolfsson • Fabriksgatan 17 • 283 31 Osby • 070-2077883 • leif@osbyauktion.se
This website is powered by Wordpress. Design created by Jimmy Wallberg.
Copyright © 2018 Samlaren Gott & Blandat and affiliates.
All rights reserved.